Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Estrela da Favela

Estrela da Favela

Is een jonge Nederlands/Braziliaanse organisatie die kansarme jongeren uit de sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro met een programma van onderwijs en sport de kans geeft op een betere toekomst..

Onderwijs

Het onderwijsprogramma bij Estrela da Favela moet opleiden tot een vervolgstudie en daarmee betere kansen op de arbeidsmarkt. Op hun eigen basisschool leren onze leerlingen helaas bijna niets.

 

De doelgroep bestaat uit jongens en vooral meisjes van 4 tot 14 jaar. Veel van deze kinderen gaan niet of slechts een dagdeel naar school en worden buiten school vaak aan hun lot overgelaten. Dan zwerven ze op straat, met alle verlokkingen voor een carrière in de criminaliteit. Estrela da Favela biedt met haar projecten een veilige omgeving waarbinnen de kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. Dat vergroot hun kans op doorstroming naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

 

Het openbare onderwijs in Brazilië is bedroevend slecht. Onderwijzers zijn er niet of onvoldoende geschoold. Kinderen krijgen slechts een dagdeel les in overvolle klassen. De schoolboeken zijn onbegrijpelijk slecht. Een schooldag duurt slechts 4 uur. Veel kinderen lopen 2 of meer jaar achter bij hun leeftijdsgroep. Ondanks slechte cijfers worden ze toch bevorderd en raken dan helemaal de draad kwijt. Ouders zien het belang van onderwijs niet in.
Veel kinderen kunnen niet goed lezen en rekenen als ze bij Estrela da Favela aankomen. De tafel van 2 is al te moeilijk al zijn ze 10 of 11 jaar oud. Een werkwoord vervoegen kunnen ze niet, al was het maar omdat ze niet weten wat een werkwoord is. Estrela da Favela onderwijst kinderen in alles wat ze op school en ook thuis hadden moeten leren. Dat wordt gedaan door docenten die zelf in de favela zijn opgegroeid. Het programma houdt rekening met de plaatselijke cultuur en sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen.

 

Voetbal is een manier om de meisjes meer zelfvertrouwen te geven. Voor hen is niets te doen in de favela, terwijl de jongens 7 dagen per week de voetbalveldjes bevolken.
Nu wordt er één middag per week getraind onder leiding van een Braziliaanse trainer. Ze vinden het heerlijk.
Tennissen doen we op een openbaar veldje in een park. Daar geeft een Braziliaanse tennisleraar les aan onze kinderen.
Ze leren er behalve de sport allerlei sociale vaardigheden zoals het respecteren van regels, de tegenstander en de scheidsrechter en omgaan met verlies. Het idee dat je door nu te trainen later beter kunt worden is ook nieuw voor ze.

Meisjes

Estrela schenkt extra aandacht aan de ontwikkeling van de meisjes. Dat doen we omdat volgens ons alleen de vrouwen en de toekomstige moeders voor wezenlijke veranderingen kunnen zorgen in de door machismo gedomineerde Braziliaanse maatschappij.

Gezondheid

Met een voorlichtingsprogramma wordt aan preventie gewerkt. Er wordt op zeer regelmatige basis aandacht besteed aan gezondheid, hygiëne en seksualiteit. Ook aan sociale vaardigheden wordt veel aandacht besteed.

Voeding

Estrela da Favela beschikt over een goed geoutilleerde keuken en een kokkin. Iedere middag worden er gezonde en lekkere maaltijden verstrekt. Er wordt voor het eerst in hun leven aandacht besteed aan gezond voedsel. Vele groenten waren nieuw voor hen, maar ze smullen er nu van. Het concentratievermogen is er ook sterk door toegenomen.

 

In de extreme machocultuur in de favela’s spelen de vrouwen een ondergeschikte rol. Zij moeten de kinderen onderhouden, terwijl de biologische vader veelal niet meer aanwezig is. Omdat deze moeders geen scholing hebben werken ze vaak als interne huishoudster in de rijke buurten. De kinderen worden dan opgevoed door oma, een tante of de oudste dochter. Van meisjes wordt verwacht dat ze het huis schoonhouden en mooi en sexy zijn, anders tellen ze niet mee. Vrouwen denken dat het hoort aan deze verwachtingen te voldoen. Ouders vinden het zinloos om hun dochters naar school te sturen. In de wijk wordt voor meisjes ook niets georganiseerd.
Estrela wil juist de meisjes bij het project halen en zien te houden omdat zij, die straks een nieuwe generatie gaan opvoeden, met meer scholing een fatsoenlijke baan kunnen krijgen en zo hun eigen kinderen op kunnen voeden. Dit is de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid te doorbreken.
Zodra een meisje verzuimt bellen we onmiddellijk op om te vragen wat de reden is.
De meiden voelen zich veilig en gewaardeerd en komen ook vaak buiten de lessen om bij Estrela langs.

 

Estela organiseert ook voorlichtingssessies over hygiëne, ziektes, (huiselijk) geweld, seksualiteit, verslaving en alle andere zaken die met preventie op het gebied van gezondheid te maken hebben.

 

Dit is een grote verbetering, want het voedingspatroon in de favela is zorgwekkend. De kinderen ontbijten niet, of in veel gevallen met een zak chips. De lunch bestond voor dat onze keuken geopend werd, uit rijst met bonen en iets vleesachtigs daarbij zonder groente, de avondmaaltijd is vaak een rol koekjes.

Ons project

Edwin Roodenburg

Estrela da Favela is in Brazilië opgericht door Edwin Roodenburg en Edna Silveira.

 

Vrienden van Estrela

Heeft zich ten doel gesteld het in Rio actieve Instituto Estrela da Favela met raad en daad te steunen bij het werven van voldoende fondsen om het project langdurig te kunnen laten voortbestaan. In het bestuur zitten Esther Vroegh, Jaap de Jong, Marjan Brantjes, André Brantjes, Ben Kalkman en Ernst Verdonck.
De stichting heeft de ANBI status. Meer info op

www.vriendenvanestreladafavela.org

Evenementen

 • Op 24 maart 2018 is weer het traditionele geweldige en succesvolle Estrela da Favela benefietdiner/feest georganiseerd. Er waren bij boerderij Langerlust caipirinha’s, een heerlijk diner, een action painting performance van de Duitse kunstenaar Martin Eckrich, een veiling en dat alles onder  de opzwepende klanken van een geweldige Braziliaanse band. De opbrengst van de avond was 12.400 € .
 • Het multifunctionele voetbalveld dat wij met steun van van Oord aan de favela hebben mogen aanbieden, is in oktober 2017 op feestelijke wijze geopend.
 • Video’s
 • Foto’s
 • Muziek

Foto’s

Video’s

Muziek

Wij bieden:

 • Onderwijs waaronder: Lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en sociale vaardigheden.
 • Sport waaronder: Tennis, beachtennis en voetbal.

Onze wenslijst

School

 • Een groter gebouw om meer kinderen te kunnen helpen
 • Twee extra leraressen om in kleinere groepen te kunnen werken
 • Pennen, schriften, boeken, computers, audiovisuele middelen
 • Tablets en een Portugees e-mail programma

Sport

 • Sportschoenen en -kleding
 • contributie voor lessen voor de talenten bij een reguliere club

Gezondheid

 • een goede zorgverzekering voor de juffen
 • medicijnen en verbandmiddelen
 • eerste hulp benodigdheden

Onze Sponsoren