Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Doel

Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ouders in de favela’s lezen hun kinderen niet voor, doen geen spelletjes en zingen geen liedjes voor het slapen gaan. Kinderen leren dus niet te fantaseren, te onthouden en logisch te redeneren.

Ons onderwijssysteem begint met het op speelse wijze verhogen van de onthoudcapaciteit van de kinderen. Dat is belangrijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat de angst voor dagelijks geweld neurologische hersenblokkades opwerpt die leren en onthouden in de weg staan. Daarnaast brengen wij de kinderen stap voor stap in contact met de elementaire vormen van lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en sociale vaardigheden.

Deze basiskennis moet de weg openen naar een leven met een reguliere baan. Voor meisjes streven we naar voorkoming van vroegtijdige zwangerschap door middel van voorlichting, nieuw verworven kennis en verbeterde kansen op een baan. En als ze dan moeder worden, hebben ze voldoende bagage om hun kinderen liefdevol en al vanaf de wieg bewuster op te voeden. Zo alleen kan de vicieuze cirkel van armoede als gevolg van onwetendheid worden doorbroken.

Sport

Estrela da Favela gebruikt sportactiviteiten om onze kinderen te leren we dat sport behalve gezond ook leuk en ontspannend en leerzaam is. Via de sport leren kinderen al op jonge leeftijd dat regels en structuur nodig zijn om gezamenlijk doelen te bereiken. We leren hen samenwerken, doelen stellen en inzet tonen om deze doelen te bereiken. We organiseren lessen in (meiden)voetbal, (beach)tennis, streetgolf en binnenkort ook volleybal.