Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Met een verstandig beleid is Estrela da Favela op de toekomst voorbereid.

De leerlingen van Estrela da Favela ontwikkelen zich goed dankzij 5 fantastische Braziliaanse leerkrachten die geweldig werk doen. Dit doen we zonder enige subsidie van de Nederlandse of Braziliaanse overheid.

Estrela betaalt de salarissen van de leerkrachten volledig met hulp van vrienden en fans uit Nederland. Dat is dankzij veel steun van alle kanten tot nu toe goed gegaan. Maar dit succes geeft geen garantie voor de toekomst. Zonder een vaste financiële basis heeft Estrela een wankele bestaanszekerheid en juist die zekerheid is o zo nodig om deze geweldige leerkrachten aan Estrela verbonden te laten blijven.

Dit is de reden dat we de campagne “Estrela Forever” starten waarbij we aan iedereen vragen die ook gelooft dat goed onderwijs een basisvoorwaarde voor vooruitgang is, om jaarlijks een vast bedrag van 10€ of meer over te maken naar Estrela da Favela.

Als jij meedoet en wellicht ook een aantal vrienden en kennissen weet te interesseren voor dit goede doel, kunnen we een stevige, vaste financiële basis leggen waarmee we onze onderwijzeressen kunnen behouden. Zo kan Estrela tot in lengte van dagen haar goede werk voortzetten en heel veel kinderen voorbereiden op een normaal werkend leven zonder in de op de loer liggende ellende te hoeven belanden

Estrela Forever

De Coronacrisis dendert door in de favela’s. Net als in de VS is er voorlopig geen uitzicht op verbetering. Daarom deze noodkreet om ons te helpen voedselpakketten te kunnen blijven kopen voor onze leerlingen.

Onze Nederlandse stichting Vrienden van Estrela da Favela heeft de ANBI-status nr: 825597882.Schenkt u meer dan €200,- voor meer dan vijf jaar? Dan is het aftrekbaar van de belasting. Daarvoor is tegenwoordig geen afspraak meer nodig bij de notaris, maar u kunt hier het formulier downloaden.

Estrela da Favela