Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Vrienden van Estrela

De Stichting Vrienden van Estrela in Nederland heeft zich ten doel gesteld het in Rio actieve Instituto Estrela da Favela met raad en daad te steunen bij het werven van voldoende fondsen met als doel het project langdurig te kunnen laten voortbestaan.

Het bestuur wordt gevormd door Esther Vroegh, André Brantjes, Marjan Brantjes, Jaap de Jong, Ben Kalkman en Ernst Verdonk.

Zowel de Nederlandse Stichting Vrienden van Estrela da Favela als het Braziliaanse Instituto Estrela da Favela hebben de ANBI status.

Meer info op www.vriendenvanestreladafavela.org