Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Vrienden van Estrela

De Stichting Vrienden van Estrela in Nederland heeft zich ten doel gesteld het in Rio actieve Instituto Estrela da Favela met raad en daad te steunen bij het werven van voldoende fondsen met als doel het project langdurig te kunnen laten voortbestaan.

Het bestuur wordt gevormd door 

Voorzitter: Bas Willering
Secretaris: Jan Roelfs
Penningmeester: Rombout Breedveld

De adviescommisie wordt gevormd door Robert Bruinsma en Jaap de Jong. 

De campagnecommisie wordt gevormd door Caroline Freriks, Aloys Langemyer, Dorine Wesseling, Frank van Paridon, Tiare van Paridon, Ben Kalkman. 

Zowel de Nederlandse Stichting Vrienden van Estrela da Favela als het Braziliaanse Instituto Estrela da Favela hebben de ANBI status.

Meer info op www.vriendenvanestreladafavela.org

Estrela da Favela