Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Over ons

SCHOOL

Estrela da Favela is een onderwijsproject in de favela Mangueira, in 2012 opgericht door de Nederlander Edwin Roodenburg en de Braziliaanse Edna Silveira. Edwin had ooit als tennisleraar verschillende tennisschooltjes opgezet in de gevaarlijkste favela’s van Rio, Edna heeft meer dan twintig jaar werkervaring in een weeshuis. Tegenwoordig werken er vijf juffen bij Estrela da Favela, een sportleraar en een psychologe. Sinds 2016 verzorgt een kokkin gezonde en voedzame maaltijden. Daarnaast verzet een wisselend aantal vrijwilligers veel werk.

Er wordt dagelijks lesgegeven aan meer dan honderd kinderen in de leeftijdscategorie vier tot veertien jaar uit de favela Mangueira. Bij Estrela da Favela krijgen ze rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Bovendien wordt er ook heel veel aandacht besteed aan normen, waarden en sociale vaardigheden.

SPORT

Estrela da Favela gebruikt sportactiviteiten om kinderen te leren dat sport behalve gezond, leuk en ontspannend ook leerzaam is. Via de sport leren kinderen al op jonge leeftijd dat regels en structuur nodig zijn om gezamenlijk doelen te bereiken. We leren hen samenwerken, doelen stellen en inzet tonen om deze doelen te bereiken. We organiseren lessen in (meiden)voetbal, (beach)tennis en volleybal.

Een psychologe onderzoekt ongeveer dertig probleemkinderen met hun ouders/verzorgers en behandelt ze of verwijst ze door.

DOEL

Ons doel is om de kinderen klaar te stomen voor vervolgonderwijs en om ze normen, waarden en sociale vaardigheden bij te brengen, zodat ze steviger in de maatschappij komen te staan. We besteden extra aandacht aan de ontwikkeling van meisjes, omdat zij in de machomaatschappij straks de volgende generatie zullen opvoeden.

RESULTATEN

Verschillende kinderen zijn naar een middelbare school doorgestroomd. Maar het grootste succes is dat er in alle jaren van ons bestaan nog geen een tienermeisje zwanger is geworden, een veel voorkomend fenomeen in de favela's. In alle jaren van ons bestaan heeft helaas één leerling de verlokkingen van de criminaliteit niet kunnen weerstaan, maar deze is gelukkig tot inzicht gekomen en nu weer op het goede pad.

Estrela da Favela archief 2015

Jeugdjournaal 2016

Estrela da Favela