Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Over ons

SCHOOL

Estrela da Favela is een onderwijsproject in de favela Mangueira, in 2012 opgericht door de Nederlander Edwin Roodenburg en de Braziliaanse Edna Silveira. Edwin had ooit als tennisleraar verschillende tennisschooltjes opgezet in de gevaarlijkste favela’s van Rio, Edna heeft meer dan twintig jaar werkervaring in een weeshuis. Tegenwoordig werken er vijf juffen bij Estrela da Favela, een sportleraar en een psychologe. Sinds 2016 verzorgt een kokkin gezonde en voedzame maaltijden. Daarnaast verzet een wisselend aantal vrijwilligers veel werk.

Er wordt dagelijks lesgegeven aan meer dan 100 kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 14 jaar uit de favela Mangueira. Bij Estrela da Favela krijgen ze rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels en Spaans. Bovendien wordt er ook heel veel aandacht besteed aan normen, waarden en sociale vaardigheden.

Estrela da Favela gebruikt sportactiviteiten om kinderen te leren dat sport behalve gezond, leuk en ontspannend ook leerzaam is. Via de sport leren kinderen al op jonge leeftijd dat regels en structuur nodig zijn om gezamenlijk doelen te bereiken. We leren hen samenwerken, doelen stellen en inzet tonen om deze doelen te bereiken. We organiseren lessen in (meiden)voetbal, (beach)tennis en volleybal.

Een psychologe onderzoekt ongeveer 30 probleemkinderen met hun ouders/verzorgers en behandelt ze of verwijst ze door.

DOEL

Ons doel is om de kinderen klaar te stomen voor vervolgonderwijs en om ze normen, waarden en sociale vaardigheden bij te brengen, zodat ze steviger in de maatschappij komen te staan. We besteden extra aandacht aan de ontwikkeling van meisjes, omdat zij in de machomaatschappij straks de volgende generatie zullen opvoeden.

RESULTATEN

Verschillende kinderen zijn naar een middelbare school doorgestroomd. Maar het grootste succes is dat er in de ruim vijf jaar van ons bestaan nog geen een meisje zwanger is geworden. Van de jongens heeft er in al die jaren helaas één de verlokkingen van de criminaliteit niet kunnen weerstaan, maar is gelukkig tot inzicht gekomen en nu weer op het goede pad.