Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Omstandigheden

Armoede en geweld zijn in Mangueira een dagelijks gegeven. De wijk wordt gedomineerd door een machtige drugsbende, die een voortdurende oorlog met de politie en andere bendes uitvecht. Dit betekent dat schietpartijen in Mangueira aan de orde van de dag zijn. Soms zo hevig dat kinderen niet naar Estrela da Favela kunnen komen. Door dit geweld zijn vele kinderen in de favela getraumatiseerd. Velen hebben familieleden verloren of ouders die in de drugsbende, gevangenis of prostitutie zitten.

Sommige kinderen krijgen thuis niet of nauwelijks te eten, andere leven in drugspanden of moeten met z’n zevenen een huis delen van één kamer. In veel huishoudens ontbreekt de biologische vader. Moeders zijn daardoor gedwongen lange dagen buitenshuis te werken. Om die reden hebben zij vaak nauwelijks tijd zich om de kinderen te bekommeren. Als gevolg zijn deze kinderen altijd op straat te vinden en in deze straatcultuur staat onderwijs in bijzonder laag aanzien. De meestal onopgeleide ouders stimuleren onderwijs van oudsher dan ook niet. Om ‘makkelijk’ wat te verdienen, sluiten veel jongens zich aan bij de drugsbendes. Sommige meisjes gaan al op jonge leeftijd in de prostitutie.

Kinderen die wel naar school gaan treffen abominabel openbaar onderwijs aan. In tegenstelling tot dure, particuliere scholen in gegoede buurten, zijn de gratis openbare scholen in de favela's dramatisch slecht. Zo is bijvoorbeeld 27% van de leraren chronisch afwezig. Tekenend zijn de waarderingscijfers voor de scholen in Rio de Janeiro. Die hebben een gemiddelde van 3,4 op een schaal van 10. Daardoor halen leerlingen bij lange na niet het niveau dat vereist is om in te stromen in de formele arbeidsmarkt.

Estrela da Favela