Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Projecten

 

Basisschool onderwijs:
Vijf juffen en een wisselend aantal stagiaires en vrijwilligers geven 100 kinderen van 4 tot 14 jaar les in alles wat ze op hun school hadden moeten leren, maar wat niet of zeer slecht is aangeboden.
Verder wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en wordt voorlichting gegeven over hygiëne, gezondheid, seksualiteit en  life skills.

Sport:

Voetbal is de belangrijkste sport in Brazilië. Er wordt twee keer in de week getraind onder leiding van Vinicius, een gediplomeerde en uit de wijk afkomstige trainer. Hij besteedt naast de voetbaltechnische zaken en tactiek veel aandacht aan zaken als discipline, regels, fatsoen en sportiviteit.
Als het sportveld voor de deur klaar is gaan we ook weer tennissen, beachtennissen en volleyballen.

Gezondheid:
Tussen de middag wordt een warme en gezonde lunch geserveerd aan alle kinderen van het project. Kokkin Sonia, uit Mangueira afkomstig, verzorgt deze maaltijden.

Algemeen:
Er worden culturele uitjes gemaakt, er komt een muzikaal project waarbij filmmuziek gecomponeerd wordt in samenwerking met de stichting Watch that sound uit Rotterdam en er  wordt ieder jaar een eindejaars uitstapje georganiseerd naar een waterpretpark.

Pasen en kinderdag (12 oktober) zijn andere hoogtepunten in het jaar.

 

 


Gustavo Kuerten met Nicolas Lapenti, Alex Corretja en Carlos Moja in Mangueira


Edwin (links) en Gustavo Kuerten (rechts) met de kinderen