Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

Nieuwsbrief #1 2021 – ESTRELA LEERLINGEN WEER NAAR SCHOOL!

EEN KORTE UPDATE VAN DE TOESTAND IN BRAZILIË
Hoewel het met de pandemie nergens zo slecht gaat als in Brazilië, waar het aantal coronadoden de 260.000 gepasseerd is, gingen de scholen in februari na 11 maanden weer open. De Braziliaanse variant verspreidt zich makkelijk en maakt meer slachtoffers.  Helaas is er geen goed lopend vaccinatieprogramma. Er zijn bovendien vele gevallen bekend van prikkend personeel dat, als de patiënt de andere kant op kijkt, de inhoud niet in de arm spuit, maar achterhoudt om deze daarna op de zwarte markt te verkopen. Ik adviseer iedereen ook hier om straks even goed op te letten of bij jouw vaccin wel écht de arm in gaat. Een gratis tip ;-)

ESTRELA WEER OPEN
Toen alle scholen weer opengingen heeft ook Estrela eindelijk weer de deuren geopend, zij het onder strenge voorwaarden. Er wordt lesgegeven aan kleine groepjes van maximaal 5 kinderen die met mondkapjes op en in gedesinfecteerde lokalen op afstand van elkaar zitten. Zowel de kinderen als hun ouders waren enorm blij dat de lessen van Estrela eindelijk weer doorgingen. Maar misschien waren de juffen wel het meest blij. Ze houden van de kinderen en hun vak en wil niets liever dan lesgeven.  

VERVOLGOPLEIDING OUD LEERLINGEN
We hebben als ‘pilot’ de kosten van de vervolgopleiding van enkele oud-leerlingen op ons genomen. Twee geschikte en gemotiveerde meiden zijn inmiddels een opleiding tot kleuterjuf aan het volgen en lopen stage bij Estrela. Een derde, een meisje dat al sinds de oprichting in 2012 bij ons komt, is in opleiding als beachtennislerares op het strand van Copacabana. Het is de bedoeling om, als de middelen toereikend zijn, dit in de toekomst structureel aan te bieden aan geschikte kandidaten. Zo kunnen we kinderen, ook na hun tijd bij Estrela, verder op weg helpen.

VOEDSELPAKKETTEN
De werkeloosheid is in Brazilië nog steeds ongekend hoog, en dat geldt zeker zeker in de favela’s. De tweewekelijkse voedselpakketten die we al bijna een jaar verstrekken blijven onverminderd hard nodig. Onze grote pakken met basisvoedsel, aangevuld met groente, fruit en kip of vis, worden in grote dank afgehaald. 

DE JAARLIJKSE ESTRELA EVENEMENTEN
Ons jaarlijkse niet-te-missen-benefietfeest hebben we vorig jaar niet kunnen houden, net als de kunstlunch. We hopen, zodra het weer kan, de organisatie weer op te pakken en jullie op een van deze evenementen te begroeten.

CONTINUïTEIT
Ik wil iedereen die ons heeft gesteund enorm bedanken en wie dat nog niet heeft gedaan oproepen een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage te doen zodat wij onze kinderen met goed onderwijs een betere kans kunnen geven.   

Dat kan heel simpel via www.estreladafavela.com/steun of wellicht, voor wie iets te vieren heeft, via de mogelijkheid om een bedrag te schenken bij een verjaardag of huwelijksjublieum. De afgelopen maanden is daar tot onze grote vreugde al een aantal keren gebruik van gemaakt.

De dank van onze kinderen, en Estrela, is groot.

JA, ik help en doneer !

Abraços fortes en muita saúde, 

Edwin

Estrela da Favela