Onderwijs en sport voor kansarme kinderen van 4 tot 14 jaar

steun2

In Nederland is de steunstichting Vrienden van Estrela da Favela opgericht. Deze stichting faciliteert de fondsenwerving en promotieactiviteiten ten behoeve van Estrela da Favela. U kunt uw donatie overmaken naar de rekening van deze stichting.

WAT IS ESTRELA FOREVER?

Met een verstandig beleid is Estrela da Favela op de toekomst voorbereid.

De leerlingen van Estrela da Favela ontwikkelen zich goed dankzij 5 fantastische Braziliaanse juffen die geweldig werk doen. Dit doen we zonder enige subsidie van de Nederlandse of Braziliaanse overheid.

Estrela betaalt de salarissen van de juffen volledig met hulp van vrienden en fans uit Nederland. Dat is dankzij veel steun van alle kanten tot nu toe goed gegaan. Maar dit succes geeft geen garantie voor de toekomst. Zonder een vaste financiële basis heeft Estrela een wankele bestaanszekerheid en juist die zekerheid is o zo nodig om deze geweldige juffen aan Estrela verbonden te laten blijven.

Dit is de reden dat we de campagne “Estrela Forever” starten waarbij we aan iedereen vragen die ook gelooft dat goed onderwijs een basisvoorwaarde voor vooruitgang is, om jaarlijks een vast bedrag van 10€ of meer over te maken naar Estrela da Favela.

Als jij meedoet en wellicht ook een aantal vrienden en kennissen weet te interesseren voor dit goede doel, kunnen we een stevige, vaste financiële basis leggen waarmee we onze juffen kunnen behouden. Zo kan Estrela tot in lengte van dagen haar goede werk voortzetten en heel veel kinderen voorbereiden op een normaal werkend leven zonder in de op de loer liggende ellende te hoeven belanden

Estrela da Favela